Mocne strony umysłu kobiety

Mocne story umysłu pozostają niezmienione przez całe życie również w okresie menopauzy.

Bez wątpienia pomiędzy kobietami i mężczyznami występują różnice psychologiczne. Potwierdzają to badania naukowe, a także indywidualne doświadczenia wynikające z relacji z płcią przeciwną na polu zawodowym i osobistym.

Kobiety, pozostawiają mężczyzn w tyle w zakresie komunikacji interpersonalnej.   Na podstawie badań udowodniono, że kobiety zaczynają mówić wcześniej i przekazują informacje bardziej szczegółowo. Wypowiedzi kobiet częściej zawierają opisy stanów emocjonalnych. Przekaz emocji za pomocą mimiki twarzy jest przez kobiety odczytywany szybciej niż przez mężczyzn za wyjątkiem gniewu. Cechuje się bardziej dynamiczną mimiką twarzy. Kobiety spoglądają rozmówcy prosto w oczy, czerpiąc ważne informacje wyrażane mową ciała. Sprawnie wyłapują nieścisłości w wypowiedzi kierując się nawet dyskretnymi różnicami w  intonacji głosu. Dbają o samopoczucie rozmówcy i częściej wyrażają empatię

Panie, posiadają lepszą pamięć rozmieszczenia drobnych przedmiotów. Jest więc zupełnie jasne dlaczego o usytuowanie paszportu, kluczyków do samochodu czy dowodu rejestracyjnego najczęściej pyta się kobietę. Nawet jeżeli nie wie, gdzie znajdują się poszukiwane detale w ich odnalezieniu pomaga spostrzegawczość.

W tym zakresie kobiety wykazują przewagę we wszystkich zmysłach. Szybciej reagują na zapachy, bodźce wzrokowe, dźwięki, smaki i są wrażliwsze na dotyk.

Anatomiczna budowa mózgu wskazuje na więcej połączeń pomiędzy lewą i prawą półkulą, tworzących tzw: ciało modzelowate. W konsekwencji, prawdopodobnie wymiana informacji między półkulami następuje szybciej czego efektem jest większa elastyczność.

W pracy kobiety łatwiej motywują współpracowników do działania. Są bardziej otwarte na wymianę poglądów, dostępniejsze w kontakcie. Panie chętniej poszukują podobieństw na których można oprzeć wzajemną relacje, niż różnic. W jasny sposób potrafią przedstawić własne oczekiwania, trafniej zdefiniować problemy i poprosić o pomoc.

© Copyright Sukces 2023